сряда, 11 януари 2012 г.

Промоционално предложение : 5 за 3

Намалете своите разходи за интернет, като предплатите 3 месечни такси на избрания от вас тарифен план и ще получите 2 месеца безплатно ползване на услугата. Възползвайте се от това промоционално предложение до 31 март 2012 година!

Подробна информация за текущите ни промоции може да намерите на следния адрес: www.straldzha.com/promo.htm

събота, 7 януари 2012 г.

Зони на покритие

Географкото положение на населените места, които обслужваме и различните видове линии за пренос налагат зонирането на нашата услуга.

Зона на покритие 1: гр.Стралджа, с.Горно Александрово, с.Воденичане, с.Лозенец, к.Петолъчката

Зона на покритие 2: с.Зимница, с.Александрово, с.Чарда, с.Атолово, с.Палаузово, с.Недялско, с.Първенец, с.Богорово, с.Правдино, с.Войника, с.Тамарино, с.Иречеково, с.Джинот, с.Люлин, с.Маленово, с.Мокрен

Зона на покритие 3: с. Зорница, с. Пъдарево, с. Венец, с. Скала, с. Поляна, с.Каменец

Подробна информация за зоните и съответстващите им скорости може да намерите на следния адрес:  : www.straldzha.com/cover.htm

LAN мрежа

От месец Декември 2011 година ИБЦ Стралджа предлага доставка на интернет по LAN за следните населени места - с.Горно Александрово, с.Воденичане, с.Лозенец и с. Първенец. Повече информация относно цената на услугата и условията за включване можете да получите на място в офиса на ИБЦ Стралджа или на телефон : 0882616998 или в уебсайта на центъра : www.straldzha.com

Безплатни WiFi зони

На 29.08.2011 г. стартира проект на Младежко обединение на БСП Стралджа, с подкрепата Митко Андонов - кмет на Община Стралджа, за безплатен достъп до интернет. С тази инициатива се отваря нова възможност за социализация на младите хора и приобщаването им към глобалния свят и възможностите, които той дава.

С тази инициатива сме уверени, че правилно сме уловили пулса на връстниците си. Проектът е създаден от младите хора за младите хора. Целта ни е да повишим мотивацията на подрастващите за собственото им развитие и професионална ориентация и реализация.
Проектът ще се осъществи на няколко етапа, като в първия се обособяват четири свободни зони за достъп до безплатен интернет. Безплатни точки за достъп са изградени както в центъра на града, така и в периферните части на населеното място.
Локализацията на участъците с интернет на първи етап:
1. Централна градска част /пространството между заведенията „Кредо” и „Кубинката”/;
2. Площад „Демокрация” /участъка между площад „Демокрация”, хотел “Хемус”, ресторант “Роял” и бар “Ловна среща”;
3. Жилищни блокове /централна част/;
4. Периферна градска зона/около “Ловната чешма/.
Партньори по проекта:
  • Младежко обединение на БСП – Община Стралджа
  • Митко Андонов кмет на Община Стралджа
  • Информационен Бизнесцентър Стралджа
  • НПО „Общински младежки съвет”- град Стралджа
  • НПО „Младежта за просперитета на град Стралджа”
  • Училищно настоятелство на СОУ „П. К. Яворов” – град Стралджа
  • Училищно настоятелство на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Стралджа