събота, 7 януари 2012 г.

Безплатни WiFi зони

На 29.08.2011 г. стартира проект на Младежко обединение на БСП Стралджа, с подкрепата Митко Андонов - кмет на Община Стралджа, за безплатен достъп до интернет. С тази инициатива се отваря нова възможност за социализация на младите хора и приобщаването им към глобалния свят и възможностите, които той дава.

С тази инициатива сме уверени, че правилно сме уловили пулса на връстниците си. Проектът е създаден от младите хора за младите хора. Целта ни е да повишим мотивацията на подрастващите за собственото им развитие и професионална ориентация и реализация.
Проектът ще се осъществи на няколко етапа, като в първия се обособяват четири свободни зони за достъп до безплатен интернет. Безплатни точки за достъп са изградени както в центъра на града, така и в периферните части на населеното място.
Локализацията на участъците с интернет на първи етап:
1. Централна градска част /пространството между заведенията „Кредо” и „Кубинката”/;
2. Площад „Демокрация” /участъка между площад „Демокрация”, хотел “Хемус”, ресторант “Роял” и бар “Ловна среща”;
3. Жилищни блокове /централна част/;
4. Периферна градска зона/около “Ловната чешма/.
Партньори по проекта:
  • Младежко обединение на БСП – Община Стралджа
  • Митко Андонов кмет на Община Стралджа
  • Информационен Бизнесцентър Стралджа
  • НПО „Общински младежки съвет”- град Стралджа
  • НПО „Младежта за просперитета на град Стралджа”
  • Училищно настоятелство на СОУ „П. К. Яворов” – град Стралджа
  • Училищно настоятелство на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Стралджа

Няма коментари:

Публикуване на коментар